Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu rozpoczęto realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Szkoła, która dzisiaj odwiedziła Areszt to Technikum nr. 1 z Piaseczna. jest to pierwsza szkoła która uczestniczyła w programie edukacyjnym " w Służbie Prawu"

Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawia się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą.

Ten etap kształcenia jest to doskonałym czasem na to, by odwiedzić takie miejsce jak jednostka penitencjarna. Ma to na celu przestrzec młodzież przed konsekwencjami zachowań niezgodnych z prawem oraz uświadomić, jak cienka granica dzieli życie na wolności, a życie za murami więzienia.


W trakcie spotkania funkcjonariusze musieli się zmierzyć z wyobrażeniem uczniów na temat więzienia, które kreowane jest na podstawie filmów i programów telewizyjnych, wyjaśnić podstawowe zasady funkcjonowania jednostek penitencjarnych.

W trakcie spotkania zachęcono do poszukiwania informacji na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych FB i Twitter informacji na temat Aresztu i codziennej pracy funckjonariuszy a także ofert pracy. Zapraszamy w nasze szeregi!

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej