Administracja Służby Więziennej dokłada starań, aby w oddziaływaniach na skazanych wykorzystywać twórcze metody resocjalizacji. Jedną z nich jest zachęcanie skazanych do zespołowej aktywności sportowej. W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim w ramach porozumienia z Gimnazjum Nr 3 skazani raz w tygodniu mają możliwość, pod opieką wychowawcy, korzystać z boiska usytuowanego w plenerze oraz sali gimnastycznej. Na terenie oz-etu działa Koło Sportowe Olimpijczyk. W jego ramach skazani mają możliwość gry w siatkówkę na placu spacerowym, czy też uprawiania tenisa stołowego.

O tym, jak ważna w oddziaływaniach na skazanych jest aktywność fizyczna świadczy wiele argumentów, również tych prawnych. Europejskie Reguły Więzienne w tym zakresie stanowią w art. 27.3, że „Integralną częścią rygoru więziennego są odpowiednio zorganizowane zajęcia promujące sprawność fizyczną i zawierające stosowne ćwiczenia oraz możliwości rekreacyjne”.

W procesie resocjalizacji szczególnie uzasadnione wydaje się być wykorzystywanie aktywności zespołowych. Stanowią one okazję nie tylko do kształtowania samodyscypliny i rozwoju fizycznego, ale również kształtowania postaw prospołecznych. Przez aktywność sportową w grupie osoba wchodzi w relacje z drugim człowiekiem, ucząc się szacunku do drugiej osoby i godnego samorozwoju. Wspólna aktywność fizyczna osadzonych może przyczynić się do niwelowania ewentualnych  podziałów między nimi i być alternatywnym rozwiązaniem w walce z podziałami wynikającymi z podkultury więziennej. Zajęcia sportowe stwarzają również szansę na konstruktywne odreagowanie napięć, a tym samym służyć jako sposób radzenia sobie z doświadczanymi emocjami..

Tekst i zdjęcia: por. A. Penkin- Szafrańska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej