W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zakończył się, kolejny w tym roku, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem dwunastu osadzonych uzyskało kwalifikacje w zawodzie ogrodnika.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie szans na odnalezienie się więźniów na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.  Przykładem tego jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.

W ramach POWER-a w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu grupa dwunastu skazanych uczestniczących w kursie „Ogrodnik” miała okazję nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w tym zawodzie, ale również w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy wziąć udział w zajęciach aktywizacji zawodowej. W ramach POWER-a w służewieckiej jednostce został zrealizowany kurs dający dwunastu skazanym uprawnienia do pracy w zawodzie hydraulika. Jeszcze w tym roku kolejni osadzeni będą mogli uzyskać kwalifikacje potwierdzające kompetencje do pracy jako elektryk, kucharz, czy też  fryzjer męski. Mając na uwadze zagrożenie wykluczeniem społecznym stwarzanie przez administrację SW okazji do zdobywania kwalifikacji zawodowych przyczyniają się do zmniejszenie ryzyka stygmatyzacji osób pozbawionych wolności i zwiększenie ich szans na legalne zatrudnienie.

Tekst i zdjęcia: por. A. Penkin- Szafrańska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej