1 sierpnia 1944 roku to jedna z ważniejszych dat w historii Polski. 75 lat temu Armia Krajowa zorganizowała wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, znane jako Powstanie Warszawskie. Co roku, dla upamiętnienia tego wydarzenia, organizowane są obchody jego wybuchu. Mury więzienia nie ograniczają w możliwości oddania hołdu poległym w walce o wolność.

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego pacjenci oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu mają okazję wziąć udział w programie readaptacyjnym "Powstanie 1944". Cotygodniowe zajęcia edukacyjne stanowią okazję do między innymi kształtowania postaw patriotycznych, a także rozwijania zaineteresowań. Dla skazanych, w wielu przypadkach żyjących na bakier z prawem i wartościami prospołecznymi, spotkanie stanowią sposobność do poszukiwania konstruktywnych wzorów do naśladowania, refleksji w obszarze pełnionych ról społecznych i własnej hierarchii wartości.

Przedsięwzięcia te możliwe jest dzięki porozumieniu Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Trwająca od kilku lat współpraca owocuje nie tylko realizacją tego programu, ale cyklicznie organizowanymi na terenie jednostki „Spotkaniami z historią”, które prowadzi Pan Maciej Podbielkowski, wieloletni pracownik muzeum, a także zajeciami organizowanym na terenie muzeum w ramach zajęc kulturalno- oświatowych. 

Tekst: por. A. Penkin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej