9 września 2017 roku odbył się VII Festiwal Sztuki Więziennej MieniaArt. Tegoroczna jego edycja zrealizowana była pod hasłem „Kto Ty jesteś?”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Sławek”. Festiwal poprzedzały dwudniowe warsztaty plastyczne dla osadzonych, byłych osadzonych, podopiecznych pobliskich DPS-ów, ŚDPŚ oraz Klubu Kulturalne Zacisze. Do udziału w nich zaproszeni zostali również skazani z Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu, którzy uczestniczyli w nim pod opieką wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych.

Warsztaty miały charakter nie tylko artystyczny, ale również integracyjny i terapeutyczny. Uczestnicy nie tylko szlifowali swój warsztat plastyczny, ale również w sposób twórczy, dawali upust swoim emocjom i nawiązywali nowe relacje inspirujące do samorozwoju. Festiwal to również okazja do przełamywania barier pomiędzy osobami potencjalnie narażonymi na wykluczenie społeczne a lokalną społecznością, gdzie zlokalizowany jest Ośrodek Readaptacji dla byłych więźniów. Tym samym takie działania pozwalają zwiększać szansę na społeczną readaptację osób opuszczających więzienia.

Tekst: por. A. Penkin

Zdjęcia: por. M. Laseczka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej