Skazani z terapeutycznego oddziału dla uzależnionych od alkoholu po raz kolejny, w ramach prowadzonych oddziaływań, mieli okazję wziąć udział w zajęciach z zakresu edukacji historycznej. Tym razem pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego, Pan Maciej Podbielkowski, przedstawił kulisy Zbrodni katyńskiej.

Istotnym elementem organizowanych od kilku lat na terenie służewieckiego więzienia cyklu "Lekcje historii" jest poza przekazywaniem wiedzy, wychowanie patriotyczne. Literatura przedmiotu określa je bowiem jako sposób sprzyjający wychowaniu do dobra wspólnego.  W reliach więziennych wykorzystywna jest jako narzędzie do kształtowania postawy obowiązku i poczucia odpowiedzialności wobec szerszych społeczności. Tym samym cel wychowania patriotycznego wpisuje się w  cel  wykonywania kary pozbawienia wolności. 

Tekst: por. A. Penkin

Zdjęcie ze strony internetowej portalu Wikipedia

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej