Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedzili dzisiaj studenci, członkowie Uczelnianego Koła Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W przypadku studentów poszukujących wąskiej wiedzy w kołach naukowych i wolontariatach rozmowa jest konkretna, bo są oni nastawieni na służbę. Zadawane pytania dotyczą już tylko wskazówek dotyczących możliwości podjęcia służby i etapów rekrutacji.

Dla członków kół naukowych wizyty studyjne w jednostkach penitencjarnych to clou działania. Zadania i działania Służby Więziennej najłatwiej zrozumieć w jednostce penitencjarnej, chociaż wnikliwa nauka i przygotowanie do zajęć z metodologii oddziaływań resocjalizacyjnych będzie zawsze na plus. W trakcie wizyty studenci mogli poczuć w 100% specyfikę służby. Od wejścia do wyjścia jednostka penitencjarna rządzi się swoimi prawami umocowanymi w przepisach. Studenci poza rozmową z wychowawcą, inspektorem i oddziałowym usłyszeli także za sobą dźwięk zamykającej się kraty, poczuli wzrok kamer monitoringu, zobaczyli stanowisko dowodzenia, pracę funkcjonariuszy na tym stanowisku, place spacerowe oraz teren ścisły.

Studenci w ramach zajęć hospitacyjnych poznali zadania i tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zapoznali się z zadaniami jednostki penitencjarnej jako instytucji oraz obserwowali funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

czasie zajęć o charakterze dydaktyczno- hospitacyjnym studenci mogli skonfrontować swoje wyobrażenia i wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością. Studenci już teraz mimo, że do obrony magisterskiej jeszcze rok i dłużej, chcieliby wstąpić w szeregi Służby Więziennej. Pytania, to już nie jest rozwiewanie wątpliwości powstałych przy oglądaniu filmów, ale konkretna wiedza- ile czasu trwa szkolenie wstępne? jakie szkolenia oferuje Służba Więzienna swoim funkcjonariuszom? na jaki rozwój można liczyć w Służbie? Widoczny entuzjazm każe myśleć, ze kiedyś z dzisiejszymi gośćmi spotkamy się z oddziale i jeśli o tym marzą serdecznie im tego życzymy. Poniżej odpowiedzi na kilka zadanych pytań.

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-rekrutacja-krok-po-kroku

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-co-zyskujesz

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej