Dzisiaj w godzinach 09.00-13.00 byliśmy do Państwa dyspozycji w punkcie informacyjnym zorganizowanym w ramach trwających targów pracy których organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Ożarowie Mazowieckim. Dziękujemy za zainteresowanie i merytoryczne rozmowy z tymi, których celem jest wstąpienie w szeregi Służby Więziennej. Prosimy o obserwowanie naszych portali społecznościowych, gdzie informujemy o planowanym utworzeniu naszych punktów promocyjnych w instytucjach i urzędach z którymi współpracujemy. Zapraszamy!

Zalety pracy w Służbie Więziennej

Szczególnie ważna z punktu widzenia osoby podejmującej zatrudnienie wydaje się być gwarancja odejścia na uposażenie emerytalne po 25 latach służby oraz dostępność stanowisk podoficerskich, chorążackich i oficerskich. Każdego roku stopień podporucznika SW otrzymuje około 280 absolwentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Jeśli chcesz pracować w tym zgranym zespole, zapoznaj się z podstawowymi informacjami dla kandydatów i dołącz do nas.

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Przypominamy o istniejącym numerze telefonu dla osób zainteresowanych wstąpieniem do Służby Więziennej 601 398 204

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej