W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zakończył się program psychokorekcyjny dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu „HIOB”, który opracowany został przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców skazanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości są działaniem prewencyjnym, których celem jest doprowadzenie do obniżenia liczby kolizji i wypadków drogowych. W Polsce wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu stanowi duży problem społeczny. W służewieckiej jednostce przebywa wielu skazanych, którzy posiadają do wykonania wyrok za przestępstwo popełnione z art. 178a kk.

Jednym z celów zajęć, było kształtowanie wśród skazanych umiejętności prawidłowej oceny ryzyka, samooceny, kontroli swoich decyzji dotyczących picia alkoholu i prowadzenia pojazdów, co w konsekwencji prowadzi do kształtowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Symulacja z wykorzystaniem alkogogli.

Alkogogle symulują stan nietrzeźwości poprzez zakłócenie pracy błędnika i działanie na zmysł widzenia. W przypadku programów takich jak HIOB służą do demonstracji upośledzenia zmysłów, jakie występuje po spożyciu alkoholu. Okulary pokazują jak trudno jest wykonać podstawowe czynności pod wpływem alkoholu. Odczucia zaburzenia alkoholowego wynikają w zastasowaniu alkogogli jedynie z zaburzeń wzrokowych. Wszelkie ćwiczenia wykonywane były pod nadzorem prowadzących program psychologów i wychowawców.

Wykorzystanie alkogogli było ważnym punktem zajęć. Celem ćwiczenia w przypadku zajęć prowadzonych na terenie jednostki w ostatnim czasie było pokazanie jak po alkoholu, obniża się koncentracja oraz spowalnia czas reakcji, natomiast w technice prowadzenia pojazdu, ukazywany jest wpływ alkoholu na takie elementy jak m.in ocena odległości pojazdu. Skazani wykonywali najpierw ćwiczenia bez okularów, a następnie powtarzali je używając alkogogli. Poza świetną zabawą, bo obserwacja innych, którzy mają problem z minimalną choćby precyzją ruchów, dla skazanych była chwilą wysnuwania wniosków. Skazani dzielili się swoimi spostrzeżeniami po zakończeniu zajęć. Dzięki zastosowaniu alkogogli, wyobrazili sobie do jakiej tragedii może doprowadzić jazda samochodem po alkoholu.

Udział skazanych w tego typu programach przewidziany jest cyklicznie. Pozwala na kształtowanie odpowiedzialnych postaw w roli kierowcy.

tekst i zdjęcia: ppor. Agnieszka Tracz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej