Funkcjonariusze Aresztu Śledczego gościli na zajęciach z doradztwa zawodowego w piaseczyńskich szkołach. Dziś uczniowie mogli bliżej poznać funkcjonariuszy Służby Więziennej i dowiedzieć się więcej o  służbie w trzeciej, co do wielkości formacji mundurowej w Polsce.

Uczniowie mogli poznać tajniki pracy mundurowych. Dowiedzieli się też o codzienności za murem, zweryfikowali swoje wyobrażenie o więzieniu. Mieli także okazję poznać krok po kroku zasady wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. 
W spotkaniu z młodzieżą poruszano wiele zagadnień tak, aby pokazać uczniom pełny obraz służby i pracy w Służbie Więziennej. Uczniowie zainteresowali się pracą mundurowych. Dużym powodzeniem cieszyła się możliwość założenia oraz zobaczenia z bliska środków ochrony indywidualnej oraz podstawowych środków zabezpieczających. Po spotkaniu można było zobaczyć wnętrze samochodu konwojowego. Funkcjonariusze aresztu opowiedzieli o pracy na stanowiskach w wielu pionach służby a także o wyzwaniach i sukcesach. Było to spotkanie ważne edukacyjnie ale także prewencyjnie.

Omówiono szczegółowo krok po kroku postępowanie rekrutacyjne.

Funkcjonariuszem Służby Więziennej możesz zostać jeśli:

jesteś obywatelem Polski,

posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzystasz z pełni praw publicznych,

dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,

nie byłeś/łaś skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej, musisz pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy spełniasz warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikujemy twoje kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia.

O etat w Służbie Więziennej możesz ubiegać się, jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

Zostając więziennikiem zyskujesz:

Atrakcyjną i ciekawą pracę – w tej pracy nie będziesz się nudził.

Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie – pensja wpływa na twoje konto zawsze pierwszego dnia miesiąca.

Pensję na start w wysokości ok. 3937,57 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i  3748,57 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia – to na dobry początek.

Nagrodę roczną, tzw. trzynastkę – dodatkowy zastrzyk finansowy raz w roku.

Nagrody uznaniowe – to są konkretne dodatkowe pieniądze.

Zapomogi – jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, możesz ubiegać się pomoc finansową.

Nagrodę jubileuszową – po 20 latach służby to aż 75 proc. wynagrodzenia!

Zwrot kosztów dojazdu do służby – zasponsorujemy Ci zwrot kosztów w wysokości kilkudzięsiu złotych miesięcznie.

Prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej – w przypadku przyznania kwatery możesz sporo zaoszczędzić.

Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – możesz wykorzystać jako dopłatę do czynszu.

Pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego – w przypadku zakupu mieszkania możesz starać się o pomoc finansową w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny.

Zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia przy przejściu do służby stałej – po przejściu do służby stałej należy ci się dodatkowa pensja.

Dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa – jeśli zastępowałeś kolegę, który był chory i nie było go w służbie otrzymasz dodatkowe pieniądze.

Możliwość rozwoju zawodowego –…a szkoleń jest naprawdę dużo…

Zróżnicowany system szkoleń -… i są naprawdę różne.

Dodatkowy urlop – po 10 latach masz 31 dni urlopu, po 15 latach – 35 dni, po 20 latach – 39 dni.

Urlop szkoleniowy – jeśli podnosisz swoje wykształcenie możesz skorzystać z tego urlopu, to aż 21dni w ciągu roku jeśli studiujesz.

Nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby – jeżeli przyjdziesz do nas jako dwudziestopięciolatek to wieku 50 lat będziesz mógł/mogła odejść na emeryturę. A jeżeli zdecydujesz się z nami zostać dostajesz dodatek 1500 złotych. Jeśli zostaniesz z nami 28,5 roku otrzymasz dodatek w kwocie 2500 złotych.

Bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami zawsze jest cennym doświadczeniem w obliczu podejmowania decyzji wiązania swojej przyszłości z mundurem.

Organizowane w szkołach spotkania z przedstawicielami różnych zawodów są dodatkowym ułatwieniem stanowiącym możliwość uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat rekrutacji do Służby Więziennej dostępne są na stronie internetowej www.sw.gov.pl w oraz w zakładce PRACA na stronie aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Kontakt w sprawach dot. rekrutacji pod nr telefonu 601 398 204

opracowała por. Agnieszka Tracz

#chcedoSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej