W sali konferencyjnej aresztu odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła grupa aplikantów aplikacji prokuratorskiej, W pierwszym etapie zajęć na terenie aresztu, goście zapoznani zostali z prezentacją multimedialną przedstawiającą funkcjonowanie polskiego systemu penitencjarnego oraz historię Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami odbywania kary, stosowania tymczasowego aresztu a także rodzajami oddziaływań readaptacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Delegacja została zaproszona na teren ścisły aresztu, gdzie jej członkowie odwiedzili oddziały dla tymczasowo aresztowanych. W czasie rozmów poruszano kwestię doświadczeń związanych z łączeniem celów wykonywania kary pozbawienia wolności z wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania praw osób pozbawienia wolności.

Poruszane kwestie były ciekawe dla obu stron. Wizyta studyjna delegacji aplikantów była także okazją do wymiany doświadczeń. W trakcie spotkania pojawiło się dużo pytań m.in. dotyczących warunków bytowych, najczęstszych przedmiotów skarg skazanych czy form szkolenia funkcjonariuszy.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej