Służewieccy funkcjonariusze wraz z kolegami i koleżankami z jednostek okręgu warszawskiego w czasie wolnym od służby włączyli się w akcję porządkowania mogił bohaterów Powstania Warszawskiego.

Służewieccy funkcjonariusze wraz z kolegami i koleżankami z jednostek okręgu warszawskiego w czasie wolnym od służby włączyli się w akcję porządkowania mogił bohaterów Powstania Warszawskiego. Niemalże w przededniu rocznicy upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego to była ważna dla każdego chwila refleksji. Aktywności skłaniające do refleksji i skupieniu na wnętrzu powinny częściej towarzyszyć ludziom. Akcja udowadnia, że wspólne bezinteresowne pomaganie bardzo integruje wokół problemu i daje sporą satysfakcję. Dodatkowo stwarza okazję do działania na zasadach partnerstwa między wszystkimi pionami pracy, daje szansę na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie zupełnie nowych relacji zbudowanych na zupełnie nowym gruncie. Do tej pory kilkukrotnie w ramach edukacji historycznej kadry Służby Więziennej delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu oddała hołd zmarłym funkcjonariuszom nad ulokowanymi na Cmentarzu Powązkowskim mogiłami porządkując wcześniej pomniki. Były to osoby szczególnie ważne dla działania formacji, przyczyniły się one do ukształtowania obecnej Służby Więziennej. Groby zasłużonych funkcjonariuszy stanowią materialne świadectwo kluczowych i przełomowych wydarzeń dla Służby Więziennej, związanych często z walką i męczeństwem. Dbanie o dziedzictwo narodowe stanowiące dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu.

Ochrona polskich zabytków jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości Polaków. Wiedza na temat dziedzictwa narodowego, zabytków z okresu II wojny światowej, symboli narodowych, symboli walki o niepodległość, walki o odzyskanie niepodległości oraz wiedza o autorytetach moralnych pozwala na kształtowanie szacunku do ojczyzny. Propagowanie w strukturach formacji jaką jest Służba Więzienna wartości patriotycznych, dawanie przykładu zwiększy z pewnością prawdopodobieństwo wykształcenia przekonania o konieczności dbania o dziedzictwo narodowe oraz o otoczenie. Obywatel, a przede wszystkim funkcjonariusz Służby Więziennej oprócz takich cech jak uczciwość, prawdomówność, tolerancyjność, odpowiedzialność powinien mieć szacunek dla ojczyzny i rodaków. Ważne jest także poczucie solidarności z narodem, aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia przejęły po nas misję podtrzymywania pamięci o tych, którzy odeszli.

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej