Skazani zatrudnieni w pomieszczeniu warsztatów dokonują podpalenia budynków, odmawiają jego opuszczenia i poddania się kontroli. Istnieje prawdopodobieństwo, że może dojść do zbiorowego wystąpienia skazanych deklarujących przynależność do podkultury przestępczej- na szczęście to tylko ćwiczenia!

Każdy dzień pracy funkcjonariusza może przynieść nowe zagrożenia. W kontakt ze skazanymi wpisuje się element zaskoczenia, niepewności i nieprzewidywalności. Każdy funkcjonariusz musi pamiętać, że pracuje w specyficznym miejscu, w miejscu w którym trzeba zachować gotowość, w związku z możliwymi sytuacjami krysysowymi. Na jakim poziomie gotowości są funkcjonariusze służewieckiego aresztu miał sprawdzić piątkowy alarm. Syreny zawyły o 06.30 rano. Okazało się, że niemalże w jednym momencie trzeba było pracować na kilku frontach. Ocena zagrożenia wyglądała następująco; zagrożenie życia lub zdrowia oraz mienia zakładu, do tego zagrożenie pożarowe i ryzyko buntu na tle podkultury przestępczej.

Podobne ćwiczenia są organizowane systematycznie w Areszcie na Służewcu. Funkcjonariusze są zaskakiwani ich terminem. Działania pod wpływem stresu, nawet zgodnie ze scenariuszem są polem do sprawdzenia siebie, swojej odporności na stres oraz umiejętności realizowania zadań pod presją czasu i podległości służbowej.

W czasie piątkowych „zajść” dokonano także sprawdzenia współpracy i procedur dzialania z siłami wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Piątek był dniem w którym funkcjonariusze pełniący służbę w służewieckim areszcie mogli pokazać jak w rzeczywistości Służba Więzienna przygotowuje się do realizacji zapisów Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 09 kwietnia 2010 roku określającej zadania tej formacji. Zgodnie z art. 2 § 2 pkt 5 i 6 Ustawy o SW do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.

Tekst i zdjęcia: ppor. Agnieszka Tracz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej