Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

W związku z tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, we współpracy z Fundacją Dom Kultury, zorganizowała dla grupy skazanych kobiet spotkanie z udziałem Magdaleny Matusiak, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pani Magdalena jest studentką Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, działaczką Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, zawodniczką Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózku „Four Kings”, aktywistką i instruktorką zajęć z młodzieżą oraz animatorką zajęć dla dzieci.

3 grudnia - jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.

Osoba sprawna fizycznie i psychicznie nie myśli o ograniczeniach dnia codziennego, które wynikają z niepełnosprawności. Ta zaś może dotknąć każdego z nas bez względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie czy status społeczny.

Istotą zajęć prowadzonych na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej było zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych, poznanie ich codziennych trudów i zmagań oraz zmiana postrzegania osób dotkniętych niepełnosprawnością. Przełamywanie barier jakie istnieją w relacjach interpersonalnych z osobami niepełnosprawnymi stanowi dla osób sprawnych punkt wyjścia do wykształcenia umiejętności inicjowania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i przeciwdziałania ich marginalizacji.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska, ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej