77 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., wybuchło powstanie w getcie warszawskim - największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. Aby upamiętnić to wydarzenie, od ośmiu lat organizowano akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 19 kwietnia na ulicach Warszawy wolontariusze rozdawali tysiące papierowych żonkili na znak, że #ŁączyNasPamięć, wśród nich osoby funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z podopiecznymi, w tym roku jest inaczej, lecz nadal #ŁączyNasPamięć...

     Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie każdego roku aktywnie uczestniczą w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" oraz mobilizują osoby przebywające w izolacji penitencjarnej do udziału w niej, i oddaniu hołdu walczącym o wolność. 

      Skazane zatrudnione w radiowęźle tutejszej jednostki penitencjarnej pod nadzorem wychowawcy kulturalno-oświatowego przygotowały audycję upamiętniającą wydarzenie jakim było powstanie w gettcie warszawskim. Audycja pt.: "Żonkil jako znak patriotyzmu" emitowana jest w radiowęźle z okazji 77 rocznicy wybuchu powstania w gettcie warszawskim. Osadzeni przebywający w celach mieszkalnych i świetlicach mogą zapoznać się z wydarzeniami, utrwalić pamięć o powstaniu, które stało się częścią wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów.

     Kadra penitencjarna jednostki zainspirowała osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej do aktywnego włączenia się w akcję społeczno-edukacyjną "Żonkile", poprzez wycięcie oraz złożenie papierowych kwiatów, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Celem zorganizowanej akcji w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie jest kształtowanie świadomości historycznej osób przebywających w jednostce penitencjarnej oraz przypomnienie o heroicznym Powstaniu i o likwidacji warszawskiego getta, które niemalże położyło kres istnieniu społeczności warszawskich Żydów.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej