V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek została zainicjonowana w 2015 roku. Odsłoną specjalną tegorocznej edycji jest "Nocny Marek" poświęcony życiu i twórczości Marka Hłaski w 85 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci pisarza. Noc Bibliotek to nic innego jak święto bibliotek i cztania. Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku i w każdym miejscu.

Służba Więzienna wychodząc naprzeciw inicjatywom, których celem jest pozyskanie jak największej liczby czytelników, podejmuje szereg działań umożliwiających osobom pozbawionym wolności zarówno odkrycie przyjemności samego czytania jak i uświadomienia wartości jakie stwarza analiza treści lektur nieobowiązkowych.

W dniu 1 pażdziernika 2019 roku kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie wraz z Fundacją Dom Kultury, w ramach akcji Noc Bibliotek 2019, zorganizowała dla skazanych kobiet, przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej spotkanie z autorem - Marcinem Kołodziejczykiem. Jego pierwsza powieść, opisująca świat z dala od modnych miejsc, to „Prymityw. Epopeja narodowa”. Książka została nominowana do Nagrody Literackiej NIKE 2019.

Wychowawczą rolą literatury, zwłaszcza w murach więziennych, jest rozwijanie wśród osadzonych czytelnictwa jako działalności wypełniającej czas wolny, jako środka terapeutycznego uwalniającego od napięć, jako pomocy w minimalizowaniu niepożądanych postaw, zaspokajaniu zainteresowań emocjonalnych i intelektualnych, rozwijaniu pozytywnych cech osobowości, kształtowaniu poczucia estetycznego oraz zainteresowań poznawczych. Wszystko to w efekcie przygotowuje osoby skazane do lepszego i wydajniejszego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi, po opuszczeniu przez nich murów zakładu karnego.

 

Tekst: ppor. Ewa Smolińska, kpt Renata Izdebska

Zdjęcia: chor. Artur Rymarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej