Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce w ramach lekcji wychowawczej uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych, realizowanych na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
Podczas zajęć została poruszona problematyka zjawiska patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich, odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, konsekwencji prawnych zachowań niezgodnych z prawem: zasad stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich, konsekwencji psychologiczne wynikających z łamania prawa zarówno w odniesieniu do ofiary, jak i sprawcy przestępstwa, roli i odpowiedzialność prawnej oraz moralnej świadków przestępstw, wpływu alkoholu i narkotyków na zdolność kierowania pojazdem oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.
Zajęcia prowadzone na terenie więzienia dodatkowo wpływają na świadomość młodych ludzi. Widok wszechobecnych krat i zamków przekonuje uczniów, że w życiu warto kierować się rozwagą oraz kontrolować swoje zachowanie, aby móc cieszyć się wolnością i realizować swoje plany na przyszłość.
Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z działalnością, uprawnieniami oraz misją formacji, ochroną społeczeństwa, zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych a także resocjalizacją.
Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób.


 

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej