Studenci Akademii Leona Kuźmińskiego z wizytą w  Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w dniu 9 kwietnia 2018 roku gościł studentów Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie.

 

Grupa 27 studentów II i IV roku Katedry Prawa Karnego Akademii Leona Kuźmińskiego, wraz z opiekunem Panem dr. Michałem Hudzik, zwizytowła teren tutejszej jednostki organizacyjnej.

Goście zostali zapoznani ze strukturą aresztu oraz specyfiką służby funkcjonariuszy. Podczas wizyty studentom zaprezentowano zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz prawne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w zakresie zabezpieczenia prowidłowego toku postępowania karnego. Szczególne zainteresowanie gości budziły zagadnienia dotyczące specyfiki odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety. Studenci mieli możliwość obejrzenia miejsc zakwaterowania osadzonych: cel i pawilonów mieszkalnych, świetlicy oraz placu spacerowego.

Spotkanie było dla studentów okazją pogłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz możliwością poznania pracy funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków służbowych.

 

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej