13 grudnia 2019 r. grochowski areszt gościł grupę zagranicznych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przebywających w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus wraz z Panią dr hab. Katarzyną Dziewanowską.

Gościom przybliżono zarówno historię Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie i prowadzone w jednostce oddziaływania resocjalizacyjne, jak również omówiono rodzaje, typy zakładów karnych, systemy odbywania kary pozbawienia wolności oraz ogólne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego.  Podczas spotkania studenci z Niemiec, Słowenii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Włoch, Grecji, Brazylii, Peru i Tajwanu zostali oprowadzeni przez funkcjonariuszki grochowskiego aresztu po terenie obiektu, obejrzeli miejsca zakwaterowania osadzonych, oddziały mieszkalne, place spacerowe, świetlice, salę widzeń oraz miejsca zatrudnienia skazanych.

Wizyta stanowiła wyjątkową okazję wymiany wiedzy nt. funkcjonowania jednostek penitencjarnych przez pryzmat międzynarodowych doświadczeń. Pytaniom nie było końca...

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Renata Izdebska

 

 


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej