Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.

Muzeum karykatur w Warszawie to miejsce, w którym każdy odwiedzający może poczuć się jak w królestwie humoru. Znajdujące się tam dzieła sztuki są przesiąknięte humorem, ironią oraz satyrą. Ekspozycja składa się z rysunków satyrycznych, karykatur, oraz obiektów z zakresu malarstwa i rzeźby, od XVIII-wiecznych po najnowsze znanych artystów takich jak: William Hogarth, Honoré Daumier, Roland Topor, Eryk Lipiński, Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Szymon Kobyliński, Andrzej Krauze, Edward Lutczyn, Andrzej Mleczko, Sławomir Mrożek, Marek Raczkowski i Henryk Sawka. Budynek, w którym mieści się muzeum, to dawna oranżeria z drugiej połowy XVIII wieku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym dyrektorem muzeum, był Eryk Lipiński – wybitny karykaturzysta, satyryk, dziennikarz i grafik.

Organizowanie osadzonym zajęć kulturalno - oświatowych na terenie i poza terenem jednostek penitencjarnych ma za zadanie m.in. ukazanie społecznie akceptowalnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także wywołanie w osadzonych impulsu wyzwalającego aktywne postawy. Służba Więzienna realizując takie zajęcia dopasowuje je do zainteresowań i zdolności osadzonych. W ramach takich zajęć osadzeni odwiedzają muzea, parki, teatry, uprawiają sporty, a także włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Dzięki takim inicjatywom mają okazję poszerzać swoją wiedzę ogólną i historyczną, dzięki czemu podnoszą swoje kompetencje społeczne, a co za tym idzie, po wyjściu na wolność łatwiej będzie im funkcjonować w społeczeństwie. Uczą się akceptowalnych społecznie form spędzania czasu wolnego, dowiadują się, że można spędzać go aktywnie, bez wchodzenia w konflikt z prawem i bez ponoszenia dużych kosztów. Mogą przekonać się, że muzeum nie jest nudne. Obcowanie ze sztuką wzbudza w nich empatię, pozwala szerzej spojrzeć na otaczającą rzeczywistość, lepiej zrozumieć samych siebie.

 

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej