Studenci SGGW z wizytą w areszcie

 

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie gościł w dniu 30 maja br. 2 grupy studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Panią dr hab. Joanną Wyleżałek.

Załoga jednostki od wielu lat uczestniczy w realizacji projektów edukacyjno-promocyjnych skierowanych do studentów uczelni wyższych. Kadra pionu penitencjarnego przybliżyła przybyłym do grochowskiego aresztu studentom obu grup prowadzone w jednostce oddziaływania wychowawczno-resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności, zwłaszcza wobec kobiet, z uwagi na przeznaczenie tutejszej jednostki. Gości zapoznano z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz zaprezentowano infrastukturę jednostki, w tym miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych: cele i pawilony mieszkalne, szwalnię, świetlice oraz place spacerowe.

Wizyta na terenie jednostki penitencjarnej, bezpośrednie rozmowy z funkcjonariuszami różnych pionów służby oraz wykład nt. stosowania przepisów kodeksu karnego wykonawczego w praktycznym aspekcie jego wykorzystywania to atrakcyjna forma przekazu wiedzy.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej