Studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

21 października 2019 roku Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, w ramach cyklicznie realizowanej współpracy z warszawskimi uczelniami wyższymi, ponownie gościł grupę studentów III roku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z opiekunem dr. Pawłem Kobesem. Zajęcia poprowadzone przez funkcjonariuszy SW na terenie jednostki prenitencjarnej to praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów.

Kadra jednostki od wielu lat realizuje projekty edukacyjno-promocyjne skierowane do studentów uczelni wyższych. Kadra pionu penitencjarnego przybliżyła przybyłym do grochowskiego aresztu studentom prowadzone w jednostce oddziaływania wychowawczno-resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności, zwłaszcza wobec kobiet, z uwagi na przeznaczenie tutejszej jednostki. Gości zapoznano z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz zaprezentowano infrastukturę jednostki, w tym miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych: cele i pawilony mieszkalne, szwalnię, świetlicę oraz place spacerowe.

Studentom przedstawiono również ofertę podjęcia nauczania w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, utworzonej w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku oraz możliwości zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej.

Ideą towarzyszącą podejmowanym przez funkcjonariuszy przedsięwzięciom jest otwarta komunikacja zewnętrzna. Kadra grochowskiego aresztu cyklicznie inicjuje działania promujące zatrudnienie w formacji SW m.in. poprzez organizację spotkań ze studentami na terenie jednostki penitencjarnej, bezpośrednie rozmowy z funkcjonariuszami różnych pionów służby oraz wykłady nt. stosowania przepisów kodeksu karnego wykonawczego, w praktycznym aspekcie jego wykorzystywania. Bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez doświadczonych praktyków to rzetelna i atrakcyjna forma przekazu informacji dla przyszłych potencjalnych funkcjonariuszy i pracowników.

 

Szczegółowe informacje – link do strony internetowej WSKiP

WSKiP

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej