Szukasz satysfakcjonującej pracy- zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej.

     Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej wymaga zaangażowania i poświęcenia pewnych wartości i dóbr dla szeroko pojętego dobra wspólnego, zaspokajania potrzeb innych ludzi i osiągania celów. Misja Służby Więziennej obejmuje aspekty ogólnospołeczne, związane z ochroną społeczeństwa, a także aspekty indywidualne osób poddawanych izolacji. Społeczny wymiar systemu penitencjarnego, którego ważnym elementem jest personel służby więziennej oczekuje od funkcjonariuszy prezentowania odpowiednich postaw takich jak: uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, opanowanie, zdyscyplinowanie oraz bycie konsekwentnym. Funkcjonariuszem może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii. Powinna wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności obowiązania jest w szczególności kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność, oddziaływać pozytywnie własnym przykładem.

    Jest to oferta pracy dla wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

    Istnieje możliwość podjęcia nauki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która jest uczelnią zawodową służb państwowych. Uczelnia została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku i jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Utworzenie studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka podyktowane jest przygotowaniem funkcjonariuszy do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

    Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. Podczas trwania studiów słuchacze są skoszarowani oraz mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia prowadzone są w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

    Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim z możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim.

   Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Opracowanie: ppor. Ewa Smolińska

Rozmiar: 77.3 kB
Rozmiar: 49.1 kB
Rozmiar: 112.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej