Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego na Warszawskim Grochowie aktywnie włączają się w tegoroczną akcję „Sprzątania świata – Polska 2019 ”, motywując osoby pozbawione wolności do działań na rzecz środowiska naturalnego.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Wzorem lat ubiegłych Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie bierze udział w tegorocznej akcji Sprzątania świata pod hasłem: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!", aktywizując do udziału w niej również osoby pozbawione wolności. W dniu 20 września b.r. grupa skazanych kobiet pod nadzorem funkcjonariuszy wyruszyła w wybraną przestrzeń wielkomiejską - m.in. do Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie. Kilkugodzinne sprzątanie zieleni stolicy, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki, to zaledwie cegiełka w morzu potrzeb naszej planety – Ziemi, ale każda taka cegiełka ma wartość...

Ta popularna i niewątpliwie pożyteczna dla nas wszystkich inicjatywa skutkuje przede wszystkim walorem edukacyjnym i wychowawczym. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, budowanie świadomości ekologicznej to obowiązek każdego człowieka.

Funkcjonariusze tutejszej jednostki penitencjarnej, w ramach prowadzonych oddziaływań, akcji i programów ekologicznych, stymulują osoby pozbawione wolności do pozyskiwania wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz wspomagają kształtowanie i utrwalanie postaw pro-ekologicznych wśród osadzonych. Okazywanie szacunku poprzez dbałość o czystą przyrodę uwrażliwia na problemy i zagrożenia środowiskowe, uświadamia ich przyczyny i skutki, uczy metod ich rozwiązywania, a także mobilizuje do czynnego podejmowania odpowiedzialności i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska, ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej