Spotkanie rodzinne w grochowskim areszcie

15 czerwca b.r. odbyło się spotkanie skazanych kobiet i mężczyzn ze swoimi dziećmi w związku z cyklicznie obchodzonymi w tutejszej jednostce organizacyjnej Dniami Dziecka, Matki i Ojca. Takie dni w aresztach i zakładach karnych nabierają wyjątkowo uroczystego wymiaru.

Organizatorem tegorocznych obchodów był Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie we współpracy z przedstawicielami Fundacji Ad Solis oraz wolontariuszami Akadaemii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Podczas 3-godzinnego spotkania dzieci miały możliwość uczestniczenia w wielu konkursach przygotowanych przez studentów APS, którzy przygotowali również drobne prezenty dla najmłodszych. Poczęstunek oraz napoje zapewniła Fundacja Ad Solis.

Rodzina pełni bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Dzięki utrzymywaniu kontaktu z bliskimi, w tym z dziećmi, skazani utwierdzają się w przekonaniu, że nadal są ważni w życiu swej rodziny. Staje się ona często podstawowym łącznikiem osoby pozbawionej wolności ze społeczeństwem oraz życiem, w każdym jego wymiarze, które toczy się poza murami więziennymi. Izolacja penitencjarna zawsze wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i dla ich dzieci.

 

Tekst : kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej