Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie aktywnie wspiera służbę zdrowia poprzez angażowanie skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w szycie fartuchów ochronnych dla Szpitala św. Anny w Piasecznie.

W obliczu dramatycznej sytuacji, w której znalazła się służba zdrowia w związku z epidemią wirusa COVID-19 i wynikająca z niej potrzeba pozyskania środków ochrony osobistej w celu zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa personelowi szpitala i pacjentom, na początku kwietnia Dyrekcja szpitala św. Anny w Piasecznie zwróciła się z prośbą do Dyrektora jednostki o wsparcie poprzez szycie fartuchów ochronnych przez osoby przebywające w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. W dniu dzisiejszym zostało przekazanych 300 uszytych fartuchów przez skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych w tutejszej jednostce penitencjarnej 4 skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności wzięły udział w akcji pomocowej zainicjowanej przez Ministra Sprawiedliwości #ResortSprawiedliwościPomaga, w ramach której zszywają wykrojone elementy odzieży ochronnej dla pracowników szpitala. Ośrodki zdrowia to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie sie koronawirusa, dlatego pracownikom służby zdrowia niezbędna jest odpowiednia odzież ochronna.

Udział w akcjach chartytatynych ma uwrażliwiać skazanych na potrzeby innych i uzmysłowić, iż mimo problemów z jakimi się borykają również mogą działać na rzecz drugiego człowieka. Poprzez uczestnictwo uczą się współpracy a także działalności non profit. Możliwość sprawdzenia się, poczucie, że jestem potrzebny innym ludziom dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej