Kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej

„Poznaj i zrozum ryzyko" - szkolenia w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej

 

Skazani mężczyźni z Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie uczestniczą w kursie reedukacyjnym w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej dla osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości pod nazwą. „Pomyśl... i nie bierz ze mnie przykładu”.

Ostatnio takie szkolenie miało miejsce w dniu 27 lipca b.r. i zorganizowane było w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8. Spotkania prowadzone są przez psychologów z jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego. Jednym ze stałych elementów spotkań jest świadectwo osoby skazanej za popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej.

Udział osoby osadzonej w zajęciach, kursach czy szkoleniach organizowanych przez WORD w Warszawie jest doskonałym bodźcem prewencyjnym, silnie oddziaływującym na uczestników projektu.


 

por. Renata Izdebska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej