Wizyta studyjna


Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w dniu 19 października 2018 roku gościł grupę aplikantów kuratorskich w Warszawie.

W trosce o dobre imię Służby Więziennej, w ramach szeroko pojętej współpracy Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie z różnymi instytucjami, funkcjonariusze grochowskiej jednostki starają się przybliżać, podczas cyklicznie organizowanych wizyt studyjnych, specyfikę służby funkcjonariuszy, wykonywane przez nich zadania oraz strukturę jednostki.

Aplikanci kuratorscy zatrudnieni przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie wraz z Zastępcą Kuratora Okręgowego, Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Warszawie - Panią Anetą Palewską zwizytowli teren tutejszej jednostki organizacyjnej, m.in. miejsca zakwaterowania osadzonych, cele i pawilony mieszkalne, świetlicę, salę widzeń oraz place spacerowe.

Podczas wizyty aplikanci zostali zapoznani przez wychowawcę do spraw pomocy postpenitencjarnej z prowadzoną wobec osób pozbawionych wolności działalnością wychowawczą, zwłaszcza w zakresie rozpoznawania potrzeb postpenitencjarnych oraz wspomagania osadzonych w uzyskaniu umiejętności społecznej readaptacji po opuszczeniu zakładu karnego.

 

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia:szer. Ewa Smolińska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej