Kolejna wizyta studentów w grochowskim areszcie

W dniu 16 listopada 2018 roku Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, w ramach cyklicznie realizowanej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, gościł grupę studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z opiekunem grupy - dr Małgorzatą Dziewanowską.

Kadra jednostki od wielu lat realizuje projekty edukacyjno-profilaktyczne dedykowane zarówno do młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich jak i do grup studentów uczelni wyższych, m.in. kierunków pedagogicznych, resocjalizacyjnych i prawnych. Goszczącym w grochowskim areszcie studentom przybliżono prowadzone wobec osób pozbawionych wolności oddziaływania wychowawczno-resocjalizacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do pozbawionych wolności kobiet. Omówiono prawne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w zakresie zabezpieczenia prowidłowego toku postępowania karnego oraz podstawowe zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego.

Goście zwizytowali m.in. miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych: cele i pawilony mieszkalne, szwalnię, świetlice oraz place spacerowe.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej