Studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

 

W dniu 5 listopada 2018 roku Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, w ramach cyklicznie realizowanej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, ponownie gościł grupę studentów III roku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z opiekunem dr. Pawłem Kobesem.

Załoga jednostki od wielu lat uczestniczy w realizacji różnych projektów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych zarówno do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich jak i do grup studentów uczelni pedagogicznych i prawnych. Wizytytującym grochowski areszt studentom przybliżono prowadzone w jednostce oddziaływania wychowawczno-resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności. Ponadto omówiono podstawowe zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz prawne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w zakresie zabezpieczenia prowidłowego toku postępowania karnego.

Goście zwizytowali m.in. miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych: cele i pawilony mieszkalne, szwalnię, świetlice oraz place spacerowe.

Wizyta w tutejszym areszcie oraz bezpośrednie rozmowy z funkcjonariuszami różnych pionów służby stały się dla studentów IPSiR-u szansą pogłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej