Lekcja wychowawcza z udziałem skazanej kobiety

 

W dniu 15 lutego 2019 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie odbyła się kolejna lekcja profilaktyczna dla młodzieży, w ramach cyklicznie realizowanej przez funkcjonariuszy jednostki - kampanii "Więzienie, stracony czas". Tutejszy areszt gościł wychowanki Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy, wraz z opiekunami.

Celem tych profilaktycznych przedsięwzięć jest ochrona młodzieży przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, związanych m.in. z zażywaniem środków odurzających, które w konsekwencji mogą doprowadzić do uzależnień, demoralizacji, utraty zdrowia i życia oraz konfliktu z prawem.

Wychowankom placówki został wyemitowany film, zrealizowany przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu "Więzienie, stracony czas", obrazujący życie młodych ludzi, którzy przez zbieg różnych wydarzeń, własną lekkomyślność i brak odpowiedzialności trafiają do więzienia.

Kluczowym elementem wizyty młodzieży w grochowskiej jednostce była rozmowa o charakterze prewencyjnym, poprowadzona przez psychologa, a także świadectwo osoby odbywającej karę pozbawienia wolności. Podczas tej niewątpliwie wyjątkowej w formie lekcji wychowawczej, dziewczęta usłyszały w bezpośredniej rozmowie ze skazaną kobietą - jej smutną opowieść o skutkach złych wyborów, które w efekcie doprowadziły ją do pobytu w więzieniu.

Podczas wizyty funkcjonariusze pionów: penitencjarnego i ochrony zapoznali wychowanki schroniska z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, zwłaszcza wobec osadzonych kobiet oraz z ograniczeniami i konsekwencjami ściśle związanymi z przebywaniem w izolacji penitencjarnej.
 

Tekst i zdjęcia : Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej