Studenci warszawskich uczelni wyższych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w dniach: 7 i 14 grudnia 2018 roku ponownie gościł grupy studentów. W dniu 7 grudnia wizytę odbyli studenci IV roku Kolegium Prawa Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie wraz z opiekunem - wykładowcą Panem Andrzejem Kornatowskim. Zaś w dniu 14 grudnia wizytę odbyli studenci III roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wraz z opiekunem – adiunktem dr Joanną Moledą.

Goście zostali zapoznani ze strukturą jednostki oraz specyfiką służby funkcjonariuszy. Podczas wizyty studentom obu grup przedstawiono teoretyczne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz prawne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w zakresie zabezpieczenia prowidłowego toku postępowania karnego, zwłaszcza w odniesieniu do pozbawionych wolności kobiet. Studenci zwizytowali m.in. miejsca zakwaterowania osadzonych: cele i pawilony mieszkalne, świetlice, place spacerowe oraz szwalnię.

Bezpośredni pobyt na terenie ścisłym aresztu przybliżył gościom funkcjonowanie jednostki penitencjarnej oraz ukazał codzienną trudną i wymagajacą pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej