Misją SDE jest realizowanie i rozwijanie skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego, dyscyplinarno-wolnościowego systemu oddziaływań w celu osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i zabezpieczających, poprzez umożliwienie osobie objętej tym systemem funkcjonowania w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej.

Krótka historia S.D.E

System dozoru elektronicznego w Polsce funkcjonuje od 2009 r. i był wprowadzany etapami które polegały na sukcesywnym obejmowaniu coraz większego terytorium poprzez dołączanie do SDE kolejnych sądów apelacyjnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Od 2018 r. Systemem Dozoru Elektronicznego zajmują się funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie w ramach struktury Działu Ochrony powołano dwa Zespoły Terenowe Systemu Dozoru Elektronicznego. W związku z rozbudową Systemu Dozoru Elektronicznego, zwiększeniu jego pojemności, w 2020 roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie powołano Dział Dozoru Elektronicznego. Załogi Zespołów Terenowych Systemu Dozoru Elektronicznego realizują czynności materialno – techniczne w terenie, u osób objętych dozorem elektronicznym przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,. Współpracują z Centralą Monitorowania i Podmiotem Dozorującym, który zleca wizyty na polecenie sądu, prokuratury, oraz kuratora.

Dla kogo dozór?

Obecnie odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest dla osób, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy. Na nogę lub dłoń skazanego zakładany jest nadajnik, a w mieszkaniu instalowane jest urządzenie rejestrujące ruchy osoby monitorowanej. Sąd nakłada na osadzonego konkretne obowiązki, jak na przykład podjęcie pracy, rozpoczęcie terapii, konieczność przebywania w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, z których osadzony musi się wywiązywać. Skazany podczas odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ma możliwość uczestniczenia w życiu rodziny oraz najbliższego środowiska społecznego prawidłowo wywiązując się z roli rodzica, pracownika czy członka społeczności lokalnej. Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie tylko umożliwia kontynuowanie życia osobistego, rodzinnego i zawodowego skazanych, ale przede wszystkim pozwala na osiągnięcie celów resocjalizacyjnych kary pozbawienia wolności znacznie mniejszym kosztem.

Dział Dozoru Elektronicznego

Dział dozoru elektronicznego w Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochowie składa się z 16 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych, którzy pracują w patrolach dwuosobowych w systemie zmianowym. Zespół terenowy działa całą dobę. Dziennie odbywa około 18 - 20 wizyt na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze mają do dyspozycji dwa nowe samochody marki KIA Ceed, które są w użytku od października 2022 roku. Średnia ilość przejechanych kilometrów w miesiącu przez Zespoły Terenowe wynosi ok 14 tys. km.

Funkcjonariusze odpowiadają za czynności materialno-techniczne związane z wykonywaniem nieizolacyjnej kary pozbawienia wolności tj. sprawdzenie warunków technicznych potrzebnych do wydania postanowienia przez sąd penitencjarny, instalację i dezinstalację urządzeń monitorujących, a także wizyty kontrolne w miejscu pobytu osób monitorowanych oraz wizyty związane z naruszeniem warunków odbywania kary.

 

Opracpowanie: por. Ewa Smolińska

Zdjęcia: Dział Dozoru Elektronicznego

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej