Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni funkcjonariuszka grochowskiego aresztu zapobiegła próbie dostarczenia narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

4 maja br. podczas kontroli zawartości paczki dla osoby pozbawionej wolności, dostarczonej za pośrednictwem poczty, funkcjonariuszka Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie ujawniła ukryty w szczotce do włosów pakunek zawierający tabletki koloru białego o łącznej wadze – 3,05 g. Po dokonaniu sprawdzenia tabletek testem ESA-TEST GmbH – wynik wskazał na obecność Mefedronu.

O ujawnieniu substancji odurzających powiadomiono, Komendę Rejonową Policji Warszawa VII, a ujawnione środki przekazano funkcjonariuszom Policji.

Bardzo dobre rozpoznanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszkę grochowskiego aresztu skutkowało ponownym udaremnieniem przedostania na teren jednostki substancji szczególnie groźnej dla zdrowia i życia osadzonych, mogącej godzić w bezpieczeństwo jednostki.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej