Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili próbę przemytu narkotyków

Fukncjonariusze grochowskiego aresztu kolejny raz udaremnili próbę dostarczenia narkotyków na teren jednostki penitencjarnej

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podczas kontroli zawartości paczki dla osoby pozbawionej wolności, dostarczonej za pośrednictwem Poczty Polskiej, funkcjonariuszka Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie ujawniła ukryty w szczotce do włosów pakunek zawierający proszek i tabletki o łącznej wadze - 4,3 g. Po dokonaniu przez funkcjonariuszy SW sprawdzenia ww. pakunku testem ESA-TEST GmbH - test wykazał obecność Mefedronu.

O powyższym powiadomiono Dyrektora jednostki, Komendę Rejonową Policji Warszawa VII. Ujawnione narkotyki przekazano funkcjonariuszom Policji.

Dzięki dobremu rozpoznaniu i sumiennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej ponownie udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji szczególnie groźnej dla zdrowia i życia osadzonych a także bezpieczeństwa jednostki.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: kpt. Renata Izdebska, ppor. Ewa Smolińska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej