Klasa mundurowa z przedmiotami specjalistycznymi: pierwsza pomoc, formacje porządku publicznego i samoobrona z liceum w Sobolewie uczestniczyła w zajęciach profilaktyczno- edukacyjnych w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie.

Administracja Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie gościła w dniu 9 grudnia 2019 r. grupę uczniów II klasy mundurowej wraz z opiekunami z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. Karda pionu penitencjarnego i ochronnego Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zapoznała gości z infrastrukturą jednostki oraz codziennością osób przebywających za murem, zarówno osób pozbawionych wolności jaki i zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników.

Celem wizyty było m.in. zaznajomienie przybyłych uczniów profilu mundurowego ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawienie możliwości i warunków wstąpienia w szeregi formacji SW oraz przybliżenie zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz misji Służby Więziennej. Goście zwizytowali teren aresztu, w tym miejsca zakwaterowania osadzonych, cele mieszkalne, świetlice oraz place spacerowe.

Studyjny 2-godzinny pobyt młodzieży za murami więziennymi stał się cennym uzupełnieniem teoretycznej wiedzy przekazywanej podczas zajęć dydaktycznych oraz możliwością promowania Służby Więziennej wśród młodego pokolenia.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Renata Izdebska


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej