Szlakiem historii Polskiego Wojska

     Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zorganizowała dla skazanych mężczyzn edukacyjne zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki.

     8 sierpnia br. 10 skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego uczestniczyło w lekcji historycznej Muzeum Wojska Polskiego. Celem zajęć poza terenem jednostki jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej osadzonych oraz pobudzenie ich do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu.

     Ekspozycja stała muzeum ukazuje historię polskiej wojskowości od powstania państwa w X wieku do czasu zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Osadzeni podczas zwiedzania zapoznali się z rozwojem polskiej techniki wojennej i uzbrojeniem charakterystycznym dla poszczególnych epok. Różnorodność przedstawionych zabytków pozwala na wszechstronne poznanie tradycji oręża polskiego, a bogata ikonografia przedstawia najważniejsze bitwy naszych dziejów.

     Muzeum Wojska Polskiego to miejsce, które jest poświęcone pamięci historycznej i opowiada o dziedzictwie przeszłości. Jest to miejsce, które przechowuje pamięć, a przedmioty są świadkami historii.

Zajęcia zostały zorganizowane z okazji przypadającego w dniu 15 sierpnia święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej