W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie rozpoczęło się szkolenie kursowe „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej” dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

     Szkolenie zrealizowane jest w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

     Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia aktywizacji zawodowej, zasady BHP i ppoż. oraz blok zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych.

     Organizowane szkolenie kursowe ma na celu uzyskanie przez osoby pozbawione wolności odpowiedniego przygotowania do pracy w charakterze Opiekuna Osoby Starszej i Niepełnosprawnej oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej