WIDZIEĆ NIEWIDOCZNE

W dniu 23 stycznia 2020 r. kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie we współpracy z Fundacją Dom Kultury zorganizowała spotkanie skazanych kobiet z przewodnikiem Niewidzialnej Wystawy. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Niewidzialnej Wystawy - Małgorzata Szumowska oraz Sebastian Grzywacz – przewodnik, który od 10 lat jest osobą niewidomą. Gość opowiedział skazanym jakie trudności napotyka podczas codziennego życia oraz jak sobie z nimi radzi.

Osoba zdrowa nie myśli o ograniczeniach dnia codziennego wynikających z niepełnosprawności, ta zaś może dotknąć każdego z nas, bez względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie czy status społeczny. Istotą zajęć prowadzonych na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej jest przełamywanie barier i lęku między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi oraz kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do osób dotkniętych niepełnosprawnością. „Oswajanie się” z problematyką niepełnosprawności powinno stanowić punkt wyjścia do kształtowania umiejętności inicjowania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i przeciwdziałania ich marginalizacji.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej