Pomagając - stajesz się lepszym !!! Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie angażując osoby pozbawione wolności w wykonywanie zabawek uczą, że każda pomoc się liczy, a pomagać można również, odbywając karę. W procesie wychowawczym realizowanym w grochowskiej jednostce penitencjarnej bezinteresowna praca na rzecz dzieci z Domu Dziecka ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych.

Służba Więzienna chętnie wspiera wszelkie inicjatywy, których ideą jest szeroko rozumiana pomoc. Pomaganie innym sprawia, że czujemy się potrzebni i koncentrujemy się na byciu lepszymi. Pomagając osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom, dzielimy się dobrem, zyskujemy w oczach innych, stajemy się akceptowani. Takich postaw uczą funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, którzy cyklicznie prowadzą dla osadzonych programy resocjalizacyjne.

Na przełomie roku osadzone kobiety uczestniczyły w programach resocjalizacyjnych: „Wychowanie przez sztukę” oraz „Kuźnia artystów”. Namacalnymi produktami powstałymi w ramach aktywnego udziału osadzonych w programach były maskotki, własnoręcznie wykonane na szydełku, które następnie zostały przekazane dzieciom z Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie. Łącznie placówka otrzymała od SW - 50 sztuk maskotek oraz słodycze.

Tekst: kpt. Renata Izdebska, ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej