RAZEM z niepełnosprawnymi

W dniu 6 marca 2020 r. kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie we współpracy z Fundacją Dom Kultury zorganizowała spotkanie skazanych kobiet z Grupą Nowolipie działającą przy Oddziale Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W spotkaniu uczestniczyły osoby zmagające się z chorobą SM, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Działalność Grupy Nowolipie ma na celu poszerzenie możliwości działań artystycznych osób chorych na stwardnienie rozsiane i wychodzenie z nimi również poza przestrzeń Ogniska.

Zajęcia miały charakter warszatów, dzięki którym skazane mogły zapoznać się z technikami malarstwa i innych form artystycznych, jednak najważniejszą korzyścią ze spotkania było przełamywanie barier i lęku między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi oraz kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do osób dotkniętych niepełnosprawnością. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu obu stron powstała praca pt: "Przyszłość" rozumiana jako czasoprzestrzeń, w której według autorów zawarte są wszelkie zdarzenia, które nie miały jeszcze miejsca a chcieliby aby się wydarzyły.

Poszanowanie godności należne jest każdemu człowiekowi niezależnie od jakiejkolwiek cechy szczególnej, sposobu zachowania, czy miejsca pobytu. Istotą zajęć prowadzonych na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej jest wspieranie integracji społecznej oraz uwrażliwianie osadzonych pełnosprawnych na potrzeby innych osób. Działania te wspierają przełamywanie barier jak również zmianę nastawienia do siebie, innych i świata.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej