W okresie od 26 października do 9 listopada 2019 r. osadzone kobiety z grochowskiej jednostki penitencjarnej uczestniczyły w programie resocjalizacyjnym „Możesz więcej”, realizowanym przez kadrę Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz mgr kosmetologii Panią Iwonę Winko. Projekt został objęty patronatem Naczelnego Kapelana Więziennictwa ks. Adama Jabłońskiego.

Podczas prac warsztatowych skazane kobiety poznały wysokiej jakości surowce, z których w prosty sposób można wykonać zdrowe, nie tylko dla skóry ale również dla środowiska, kosmetyki. Zajęcia owocowały własnoręcznie stworzonymi przez skazane kobiety świecami o unikalnych wzorach oraz wykonaniem naturalnych mydeł o organicznym i ekologicznym składzie.

Zajęcia rękodzielnicze to oddziaływania będące zarówno nauką jak i formą terapii. Kształtują samodzielne myślenie oddziałując w kierunku zmiany samego siebie. Wzbudzają emocje korzystnie wpływające na samopoczucie i właściwe funkcjonowanie. Stanowią bezpieczny i akceptowalny społecznie sposób wyrażania nagromadzonej agresji oraz wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami, „oswajają” lęk, dając możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć. Dziedzina ta wzmacnia w osadzonych poczucie wartości, ukazuje bowiem nieznane, ukryte do tej pory twórcze aspekty samego siebie.

Tworzenie - jako proces nowy, użyteczny i wartościowy pozwala osobom izolowanym w sposób kontrolowany odreagowywać ograniczenia wpisane w czas odbywania przez nich  kary pozbawienia wolności. Ukazywanie osobom przebywającym w izolacji korzyści płynących z pożytecznego i konstruktywnego gospodarowania czasem wolnym, poprzez udział w programach resocjalizacyjnych, skutkuje pozytywnie zarówno podczas samego pobytu w więzieniu jak i po jego opuszczeniu. Umożliwia bowiem zmianę dotychczasowego sposobu życia, zmianę środowiska i zerwanie destrukcyjnych znajomości. W efekcie zaś prowadzi do ukształtowania, w osobach opuszczających zakłady karne, potrzeby przestrzegania porządku prawnego, osiągając tym samym główny cel kary pozbawienia wolności – powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska, ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej