Grochowski areszt w dniu dzisiejszym gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie należących do Koła Naukowego Resocjalizacji.

Wizyty studyjne stanowią praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów uczelni wyższych. Ideą towarzyszącą podejmowanym przez funkcjonariuszy SW przedsięwzięciom jest otwarta komunikacja zewnętrzna. Inicjowanie działań promujących zatrudnienie w tej trudnej, choć ciekawej pracy, odbywa się między innymi poprzez bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez doświadczonych praktyków.

            Podczas spotkania studenci zostali zapoznani z możliwościami jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz oczekiwaniami i specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej. Ponadto studenci poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze grochowskiego aresztu przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i zapoznali gości z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Grupa studentów obejrzała pawilony mieszkalne, miejsca zakwaterowania osadzonych kobiet, plac spacerowy i salę widzeń.

 

           

 

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej