Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w dniu 16 kwietnia 2019 roku ponownie gościł studentów Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Grupa studentów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedmiotu Zwalczanie przestępczości, wraz z opiekunami, zwizytowła teren grochowskiej jednostki organizacyjnej. Gościom zaprezentowano główne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz prowadzone w tutejszym areszcie oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych kobiet i mężczyzn. Ponadto studenci zwizytowali miejsca zakwaterowania osadzonych, cele i oddziały mieszkalne, świetlicę, salę widzeń oraz miejsce zatrudnienia skazanych kobiet - halę produkcyjną, w której funkcjonuje szwalnia.

Możliwość poznania pracy funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków służbowych stanowi praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów warszawskich uczelni, z którymi od lat współpracuje grochowski areszt.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej