24 stycznia 2020 roku grochowski areszt ponownie gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, z którą od wielu lat współpracuje. Formy pracy ze skazanymi oraz specyfika służby w poszczególnych działach organizacyjnych były głównym tematem poruszanym podczas spotkania. Studenci APS dowiedzieli się, jakie trzeba spełnić wymagania oraz jakie predyspozycje musi posiadać kandydat do trudnej pracy za murami.

Wizyty studyjne stanowią praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów uczelni wyższych. Ideą towarzyszącą podejmowanym przez funkcjonariuszy SW przedsięwzięciom jest otwarta komunikacja zewnętrzna. Inicjowanie działań promujących zatrudnienie w tej trudnej, choć ciekawej pracy, odbywa się między innymi poprzez bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez doświadczonych praktyków.

Podczas spotkania studenci poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze grochowskiego aresztu przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i zapoznali gości z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Grupa studentów obejrzała pawilony mieszkalne, miejsca zakwaterowania osadzonych kobiet, plac spacerowy i salę widzeń.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej