Studenci ASW poznają Służbę Więzienną

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w dniu 3 czerwca 2019 roku ponownie gościł studentów Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Grupa studentów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedmiotu Zwalczanie przestępczości, wraz z opiekunem, została oprowadzona po terenie tutejszej jednostki organizacyjnej.

Zastępca dyrektora kpt. Łukasz Pieńkos zaprezentował gościom główne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz prowadzone w tutejszym areszcie oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych kobiet i mężczyzn. Kierownik działu ochrony zapoznał studentów z rodzajami stosowanych przez Służbę Więzienną środków przymusu bezpośredniego, sposobem ich użycia oraz sytuacjami, w których mogą być stosowane bądź wykorzystywane prewencyjnie.

Studenci obejrzeli ponadto miejsca zakwaterowania osadzonych, cele i oddziały mieszkalne, świetlice, salę widzeń, plac spacerowy oraz miejsce zatrudnienia skazanych kobiet - halę produkcyjną, w której funkcjonuje od 2017 roku szwalnia.

Możliwość poznania pracy funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków służbowych stanowi praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów warszawskich uczelni, z którymi od lat współpracuje grochowski areszt.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: szer. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej