Nawet 15 tysięcy Polaków rocznie staje się ofiarami współczesnego niewolnictwa ! Przez nasz kraj codziennie odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej !

Grupą szczególnie narażaną na stanie się ofiarą jednej z form „współczesnego niewolnictwa”, jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne, którym trudniej jest znaleźć legalną pracę. Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie we współpracy z Fundacją You Can Free Us Polska zorganizowała warsztaty dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

W ramach dwóch spotkań skazane kobiety przebywające w grochowskim areszcie zostały zapoznane z działalnością ww. Fundacji, której inicjatywy skupiają się na trzech płaszczyznach: prewencyjnym, interwencyjnym oraz readaptacyjnym. Skazane bardzo aktywnie uczestniczyły w warsztatach, podczas których zdobyły niezbędne informacje na temat współczesnego niewolnictwa. Tematy szkoleń obejmowały m.in. bezpieczne szukanie pracy poza granicami kraju, stosowane metody werbowania do handlu ludźmi oraz prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika.

Podstawowym celem warsztatów było nabycie i wzbogacenie wiedzy osób odbywających karę pozbawienia wolności na temat współczesnego niewolnictwa występującego aktualnie w różnych formach.

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej