W ramach programu resocjalizacji realizowanego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie szyją maseczki ochronne.

W obliczu wprowadzonego stanu epidemii na terenie Polski, kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zmobilizowała skazane kobiety odbywające krę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce do zaangażowania się w akcję pomocową, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych. Uszyte maseczki zostaną przeznaczone do użytku w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego, a także będą przekazane do innych instytucji potrzebujących wsparcia.

Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zasad higieny. Skazane przed przystąpieniem do szycia dezynfekują ręce i powierzchnie narażone na niebezpieczeństwo. Zajęcia maja formę warsztatów w ramach których osadzone podnoszą swoją świadomość w zakresie chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad higieny osobistej w kontekście zagrożenia jakim jest koronawirus, kształtuja umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz uświadamiaja znaczenie konkretnych zachowań dla niesienia pomocy społecznej. W ciągu pierwszego dnia 15 skazanych kobiet uczestniczących w ramach programu resocjalizacyjnego uszyło ponad 300 maseczek ochronnych. Przewiduje sie, że docelowo skazane będą szyły 600 maseczek dziennie.

Udział w akcjach społecznych i charytatywnych uczy pokory wobec życia, wzbudza poczucie własnej wartości, uwrażliwia na potrzeby innych, integruje społecznie, uczy empatii i większej wrażliwości na problemy i potrzeby innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej. Sprzyja rozwijaniu u osadzonych postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, a także przygotowuje i zachęca do podejmowania przez nich działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej