W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie oddali krew w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Służymy pomocą - mamy to we krwi” w Terenowym Oddziale Nr II Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Akcja w szczytnym celu

Celem organizowanej akcji, jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi. W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 8 lutego, w dniu święta Służby Więziennej i potrwa do19 marca.

Funkcjonariusze z grochowskiego aresztu - honorowymi dawcami krwi

Wielu funkcjonariuszy i pracowników grochowskiej jednostki to od wielu lat - Honorowi Dawcy Krwi. Osoby te systematycznie oddają krew lub inne jej składniki. Ich bezinteresowne zasługi w ratowaniu ludzkiego życia nie są nagłaśniane, nie są publikowane, nie są widoczne na co dzień. Wszyscy krwiodawcy to niewątpliwie BOHATEROWIE - wytrwali, skuteczni i nie oczekujący publicznego uznania.

Przyłącz się do akcji

Obecnie tak łatwo można uratować komuś życie, wystarczy oddać krew. Z racji trudnego czasu związanego z pandemią koronawirusa zachęcamy, aby w miarę możliwości oddawać także osocze. W ostatnim czasie jest ono równie niezbędnym materiałem ratującym zdrowie i życie ludzkie.

Angażowanie się funkcjonariuszy SW w akcje pomocowe wypływa z ich naturalnego poczucia obowiązku, z postawy pełnej gotowości niesienia pomocy oraz z potrzeby serca. Postawa łagodzenia deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi daje przykład współczesnego patriotyzmu funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: st.kpr. Ksenia Łokietek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej