Profesjonalizm funkcjonariuszy SW

 

W godzinach porannych 10 września 2019 roku funkcjonariuszka działu ochrony Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie podczas wykonywania czynności służbowych, w postaci kontroli paczki odzieżowej przyjmowanej do osadzonego przebywającego w jednostce, ujawniła zawiniątko w postaci białego proszku z substancją niewiadomego pochodzenia o wadze 1,35 grama.

Wstępnnie przeprowadzone narkotestem badanie wykazało w przemycanej substancji obecność kokainy. Profesjonalnie podjęte działanie funkcjonariuszki udaremniło przedostanie się na teren tutejszej jednostki organizacyjnej substancji szczególnie groźnej dla zdrowia i życia osadzonych oraz zapobiegło sytuacji bezpośrednio godzącej w bezpieczeństwo jednostki.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie przekazali organom ścigania zarówno niedozwoloną substancję jak i osobę usiłującą ją przemycić na teren obiektu.

 

Tekst: kpt. Renata Izdebska

Zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej